¿¿¿

Przyszłość jest nieznana. Bez obietnic. Co najwyżej nadzieję.

???

.